Loading Events

« All Events

Urban Planning for Resilience

October 24 @ 10:00 - 16:00 UTC+2

Free

Policy Lab for Slovenia (Spodaj slovenščina)

The Policy Lab ‘Urban Planning for Resilience’, organised by the EUKN and the Ministry of Natural Resources and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, will take place on 24 October in Celje.

The flooding that happened in Slovenia in August 2023, described as the worst natural disaster that ever hit the country, emphasised the urgency to act. Acknowledging this urgency, recent developments and gaps in the field of ‘planning for urban resilience’, this Policy Lab aims at activating the urban practitioner’s community. The event will provide an overview of existing tools to inspire future interventions, and it will be a platform for urban practitioners to share struggles in the implementation of resilience measures, identifying what is needed to overcome them.

In accordance with the agreement with the Chamber of Architecture and Spatial Planning (ZAPS), members of ZAPS receive 3 credits for their participation – Block B (Theory and Reference Practice).

Input Paper (click to open PDF)

This input paper serves to prepare the ground for the Policy Lab, introducing key discussion questions that will be addressed during the event and the context in which they are situated.

Technical information

– The morning programme (10:00-12:45) will be in English with simultaneous interpretation to Slovene. The afternoon programme (13:30-16:00) will be in English only.
– The event is open and the registration free of charge.

Register using the pink button below


Laboratorij za politike

‘Načrtovanje odpornosti mest, ki ga organizirata EUKN in Ministrstvo za naravne vire in prostor RS, bo potekal 24. oktobra v Celju. Ob upoštevanju nedavnega razvoja na področju “načrtovanja odpornosti mest” ter obstoječih vrzeli in splošne nujnosti bo cilj Laboratorija za politike aktivirati skupnost urbanih strokovnjakov. Po eni strani bo zagotovil pregled obstoječih orodij in prikazal najboljše prakse, ki bodo navdih za prihodnje posege. Po drugi strani pa bo služil kot platforma, na kateri bodo strokovnjaki delili težave pri izvajanju ukrepov odpornosti in ugotavljali, kaj je potrebno za njihovo premagovanje.Pred dogodkom bo pripravljen in udeležencem posredovan vhodni dokument s poglobljeno opredelitvijo tematike dogodka.  Vključeval bo  ključna vprašanja za razpravo na »Policy Labu« .V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa).

Tehnične informacije

Dopoldanski program (10.00-12.45) bo potekal v angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem v slovenščino. Popoldanski program (13.30-16.00) bo samo v angleškem jeziku. Dogodek je odprtega tipa, udeležba na dogodkuje brezplačna. Registrirajte se s spodnjim roza gumbom.

Urban Planning for Resilience

Policy Lab for Slovenia

17 Going
RSVP Here

Venue

Narodni dom
9 Trg celjskih knezov
Celje, Slovenia

Preliminary Programme / Predhodni program

09:30 - 10:00  :  Walk in and registration / Registracija
10:00 - 10:15  :  Welcome & opening / Dobrodošlica in otvoritev
10:15 - 11:00  :  Keynote on Urban planning for resilience followed by Q&A - Dr. Lorenzo Chelleri / Uvodno predavanje o urbanističnem načrtovanju za odpornost, ki ji sledijo vprašanja in odgovori
11:00 - 11:15  :  Morning Break / Odmor
11:15 - 12:45  :  Available tools for urban practitioners - Panel discussion with expert presentations / Razpol/ ožljiva orodja za urbane praktike - Panelna razprava s predstavitvami strokovnjakov
12:45 - 13:30  :  Lunch Break / Odmor za kosilo
13:30 - 14:15  :  Presentation from the city of Celje and area site visit / Predstavitev mesta Celje in ogled območja
14:15 - 15:30  :  Mapping solutions and gaps for urban practitioners - 2 breakout rooms / Kartiranje rešitev in vrzeli za urbane praktike - 2 vzporedni delavnici
15:30 - 15:50  :  Reporting / Poročanje
15:50 - 16:00  :  Wrap-up & Closure / Zaključek

Speakers

Maarten De Backer

Urban Policy Officer European and International Affairs, Perspective Brussels

Panelist

Nikša Božić

Director, Institute for Spatial Planning of the City of Zagreb

Panelist

Lorenzo Chelleri

Director, Master of City Resilience Design and Management, International University of Catalonia (UIC)

Keynote Speaker

Jane da Mosto

Director, We are here Venice

Panelist

Nikolas Neubert

Urban planner, architect and advisor, Neubert GbR

Panelist

Lea Scheurer

Senior Policy and Project Officer, EUKN

Moderator

Placeholder photo

Miran Gajšek

Head of Environment and Spatial Planning Department, City of Celje

Panelist